Sitemap
 

Transformations-Kinesiologi (TK)


TK-uddannelsen bygger på kongstanken om at erstatte 'hvorfor' med 'hvordan', når der sker noget uventet i vores liv. I stedet for at lede efter årsagen til miséren i fortiden og tro, at nogen har gjort noget galt, spørger vi: 'Hvordan vil JEG bruge dette?' Intet sker tilfældigt!
TK-filosofien anvender enhver vanskelighed eller hindring som et springbræt til gennem målsætning at blive en bevidst årsag i eget liv.

TK-afbalanceringsformen tilsigter personens 'aha'-oplevelse, der åbner for sjælsenergien og den magiske beslutningskraft til at tage indre lederskab i vores liv.
Alle afbalanceringer er udviklet og gennemarbejdet af Grethe Fremming og Rolf Havsbøl siden midten af 1980'erne både i forbindelse med erfaringer i deres eget liv og med mange klienter og kursister der 'legede' med.

Den filosofiske ramme for TK-uddannelsen er Den Tidløse Visdom som beskrevet af Alice Bailey, Torkom Saraydarian, Helena Blavatsky, Grace Cooke, Sri Aurobindo, Paramahansa Yogananda m.fl.
Praktisk anvendelse af denne filosofi indgår naturligt i hele uddannelsen.
Kinesiologi eller muskeltestning er det uovertrufne redskab til at anvende den transpersonlige psykologi og integrere vores ydre og indre jeg, så vi får hele vort selv med i et fremtidsorienteret mål.

TK henvender sig til dem, der gerne vil uddanne sig til Transformationskinesiolog.
Ledere, terapeuter, læger, psykologer, psykoterapeuter, sygeplejersker og mange andre kan anvende uddannelsens transpersonlige forståelse til berigelse og fornyelse af deres arbejde, behandlingsform eller undervisning.

TK-uddannelsen varetages i Danmark af Grethe Fremming, Tove Nielsen og Helle Bøving. Læs om underviserne her.

TK-uddannelsen finder også sted i Tyskland, Schweiz, Australien og USA. Alle steder undervises af uddannede TK-lærere fra Polaris International College, Polaris Centret, Danmark.

TK-undervisningsmanual modtages på kurserne.

Uddannelsen til Transformations-Kinesiolog er godkendt af foreningen Danske Kinesiologer®, de internationale brancheforeninger IASK samt ASK-US .

Polaris Centret | Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge - Danmark | Tlf.: +45 46406650