Sitemap
 

TK-Astro I - VIII samklang med Kosmos, TK-Astro I - VII

Som foroven - så forneden. Alt hvad der sker i verden og i Kosmos berører det enkelte menneske.
Uddannelsen er et dynamisk redskab til at få en anden tids- og energifornemmelse, så vi bruger vores ressourcer til alle vores gøremål viist og intelligent.

Beskrivelse af uddannelsen

Denne 2-årige professionelle uddannelse i esoterisk astrologi tager udgangspunkt i fødselshoroskopet, ’øjebliksbilledet’ af de energetiske svingninger der gennem livet udmønter sig i udvikling af vores medfødte talenter, muligheder og livsopgaver; en skabende proces, hvor vi efterhånden transformerer opfattelsen af hele vores væsen og liv og inddrager nuets energetiske påvirkninger i det voksende Indre lederskab.

Kursusindhold 

2 moduler á 4 dage hvert forår og efterår

Forudsætninger for deltagelse:

  • At kunne muskelteste.
  • At deltage personligt med udgangspunkt i eget liv og øve sammen med de andre kursister.
  • At læse anbefalet lekture og skrive egen ”manual” (handouts udleveres).
  • At anvende/lære ny-lærte ”værktøjer” inden næste modul.
  • At studere bøger der henvises til undervejs.
  • At følge et individuelt hjemmeprogram f.eks. visualisering, meditation og bevægelse.
  • At downloade eller købe et astrologiprogram.

TK Astro I – grundmodul med basis manual
Dagens og årets energi.
De 7 Store Stråler.
Fødselshoroskopet med målsætning.
Personlig gennemgang af Sol, Måne, AC-DC og MC-IC.

De næste kurser kan tages i den rækkefølge man ønsker.
Handouts udleveres.

TK – Astro 2
De Transformerende 5 personlige planeter.
Fra personlighed til Jeg-bevidsthed.
De 9 kvaliteter.

TK - Astro 3
De transformerende 3 generationsplaneter.
Rejsen gennem dyrekredsen som personlighed og sjæl.
Transitter. 7-årsfaserne.
Det kardinale, faste og bevægelige kors.

TK – Astro 4
Måneknuder.
Den transformerende Måne.
Vandbærerens tidsalder.
Chiron.
De fire elementer og korsene, yin-yang.

TK – Astro 5
Solarhoroskopet.
Nymånehoroskopet.
De prænatale faser og fødselsøjeblikket.
Kærlighedens tre aspekter: Venus, Lilith og Isis.
Strålerne.

TK - Astro 6
Det Progressive horoskop.
De 7 strålers indflydelse gennem tegn og planeter.
Fordybelse og sammenfatning.

TK - Astro 7
Sammenfatning, eksaminering og præsentation af diplomarbejde som afsluttende eksamen.

Polaris Centret | Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge - Danmark | Tlf.: +45 46406650