Sitemap
 

TK-historien

Siden begyndelsen af firserne har Rolf og jeg forenet det spirituelle med kinesiologien i udviklingen af Transformations-Kinesiologien.

Jeg fortsætter Polaris Centrets aktiviteter og udviklingen af Transformations-Kinesiologien, selv om Rolf desværre efter længere tids sygdom gik videre til lysets verden i januar 2012. 

Rolf og jeg var instruktørtrænere for Danmark i firserne blandt andet i Kropsafbalancering  (Touch for Health) og Biokinesiologi. 

Dengang lagde kinesiologer hovedsageligt vægten på fysisk balance og velvære. Senere blev følelser og tanker også en vigtig ting i afbalanceringerne.

Det gik dog faktisk ret hurtigt op for os, at følelser og tanker ikke er mere stabile end kroppen. Jeg havde fået en knude i brystet, og uanset hvad vi forsøgte os med, ændrede den sig ikke. En morgen havde jeg bare fået nok og besluttede ’at glemme’, at jeg havde en knude. Jeg flyttede mit fokus til hvad jeg ville, i stedet for hvad jeg ikke ville – ’være syg’. Jeg gik i gang omgående og til vores store overraskelse løste knuden sig op i løbet af få timer og var næste morgen helt væk.

Dette blev indgangsvinklen til at kombinere vores fælles viden og interesse om mennesket som et spirituelt væsen med personlighedsformen skabt af tanker, følelser og krop. Fulde af entusiasme erkendte vi, at hele vores væsen er skabt af forskellige energier, og at disse energier er ’De 7 Store Stråler’ som beskrevet i Den Tidløse Visdom af pionerer som Alice Bailey, Torkom Saraydarian, David Tansley, Grace Cooke, Sri Aurobindo, Paramahansa Yogananda.

Med klienter og studerende eksperimenterede og forskede vi virkningen i personligheden, når vi anvendte principper og kvaliteter fra strålerne og den transpersonlige psykologi i stedet for blot at omprogrammere personligheden. Vi erkendte ”at varig helbredelse er et spørgsmål om ændring af bevidsthed" fra identifikationen med det ydre menneske til ’Jeg er Selvet / Sjælen’!

Med andre ord indebærer dette Indre Lederskab!

Udviklingen gennem de sidste 30 år skabte Transformations-Kinesiologien og viften af forskellige uddannelser i kvantum-healing, transpersonlig psykologi og coaching, der alle fordyber sig i forskellige dele af vores forunderlige væsen for at skabe dette bevidsthedsskift fra lille ego til vores sande, spirituelle identitet, vores kraft.

We are not human beings having a spiritual experience.
We are spiritual beings having a human experience.
                                                          Teilhard de Chardin

Hvert kursus, hver afbalancering er indføring i praktisk filosofi, kreativ visualisering og sund kinesiologiteknik.

TK havde sin vugge i Danmark og USA i 1980'erne. I begyndelsen af halvfemserne underviste vi også i Australien, Tyskland og Schweiz.
I 1983 stiftede vi sammen med Anne Straarup den første kinesiologiforening i Danmark.

I 1986 blev vi medlemmer af Touch for Health Organisationen der blev stiftet af kiropraktor John F. Thie. Senere blev denne organisation ændret af pionererne i andre lande til 'International Kinesiology College’, IKC.
Jeg var formand for organisationen som del af et team i en årrække, indtil vi havde færdigbygget vores nye center Polaris Centret.

 
Polaris Centret | KyndelÝse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge - Danmark | Tlf.: +45 46406650