Sitemap
 

Energetisk Hypotese2 årig intensiv uddannelse i Energetisk Hypotese,
i alt 15 kursusdage og 3 eksamensdage:
To intensive moduler forår og efterår á 5 dage,
tre eksamensdage: Sammenfatning, eksaminering og præsentation af diplomarbejde.

Meget få mennesker kan se det æteriske/vitale legeme der er ’blueprintet’ til vores fysiske krop.
Længe før en fysisk ubalance mærkes, kan den registreres energetisk ved hjælp af et pendul eller kinesiologisk.
Research gennem de sidste 25 år viser, at vi kan løfte energierne og foregribe eventuelle fysiske ubalancer ved at lave visse energetiske øvelser eller ved TK-afbalanceringer. 

Beskrivelse af uddannelsen

Den energetiske genpart af organer, kirtler og væv evalueres kinesiologisk eller med et pendul for at få et ’øjebliksbillede’ af den samlede tilstand, idet evalueringen sammenholdes med personens oplysninger og målsætning.

Evaluerer man igennem en periode får vi et temmelig stabilt billede af immunsystemet og eventuelle energiblokeringer.

Baggrunden for uddannelsen, Energetisk Anatomi anviser energetiske øvelser både til harmonisering af ubalancer, men specielt også individuelle hjemmeprogrammer, der opretholder og styrker energien og dermed sundhedstilstanden.

Kursusindhold:

Energetisk Hypotese I:

 • immunsystemet
 • vitalitet,
 • det fysisk-æteriske vibrationsindeks
 • mv.

Energetisk Hypotese II:

 • chakraer
 • kirtler
 • blod
 • mv.

Energetisk Hypotese III omhandler bl.a.

 • cerebrospinalvæske
 • element-metabolisme
 • livstråden, bevidsthedstråden og den kreativ tråd
 • mv.

Kurset henvender sig til terapeuter der arbejder med klienter.

Kinesiologi eller pendulering anvendes til at evaluere energifrekvensen af chakraer, kirtler, organer, væv for at få et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind for at frigøre en blokeret energistrøm.

Forudsætning:

Polaris Centret | Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge - Danmark | Tlf.: +45 46406650